top of page

SIA “GALLUSMAN” Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma process

Paredzētā darbības nosaukums: Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide Jēkabpils novada Krustpils pagastā.

 

08.06.2020. Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) iesniegts iesniegums par paredzētās darbības ieceri;

08.07.2020. VPVB lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētai darbībai;

06.08.2020. - 28.08.2020. Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana;

05.10.2020. VPVB programma ietekmes uz vidi novērtējumam;

05.03.2021. - 05.04.2021. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma projekta sabiedriskā apspriešana;

07.05.2021. VPVB iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana;

06.07.2021. VPVB lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma atgriešanu pārstrādāšanai;

07.02.2022. VPVB iesniegts pārstrādātais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana;

13.04.2022. VPVB pieprasījis papildus informāciju;

27.06.2022. VPVB iesniegts aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums;

26.07.2022. VPVB atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu;

25.08.2022. Jēkabpils novada domes lēmums par paredzētās darbības akceptu.

bottom of page